GRUPA AZOTY Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ‚Police’ S.A. (dawniej: Zakłady Chemiczne ‚Police’) w 1995 r. zostały przekształcone w spółkę akcyjną. Dziesięć lat później, 14 lipca 2005 r., akcje Zakładów pojawiły się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ticker giełdowy PCE). Spółka jest uczestnikiem indeksów WIG-CHEMIA, sWIG 80, InvestorMS, WIG, WIG-Poland.

Kolejny ważny etap w działalności spółki na rynku kapitałowym rozpoczął się 19 sierpnia 2011 r., kiedy Grupa Azoty S.A. (dawniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) nabyły 49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ‚Police’ S.A., przejmując łącznie 66% kapitału zakładowego. W ten sposób Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ‚Police’ S.A.. weszły do Grupy Azoty S.A.

Od 1969 r., kiedy oddano pierwszy produkcyjny wydział kombinatu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ‚Police’ S.A. pozostają najbardziej znaczącym kompleksem przemysłowym na Pomorzu. Przez ponad 40 lat jego istnienia na terenie zakładów budowano kolejne wytwórnie i wprowadzano nowe produkty. Polickie przedsiębiorstwo kontynuuje swoje najlepsze tradycje i również dziś dostosowuje się do potrzeb nowoczesnego rynku. Dzięki udoskonalaniu produkcji i dopasowywaniu oferty do światowych standardów, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ‚Police’ S.A. zajmują miejsce w ścisłej czołówce na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym, będąc liderem w segmencie nawozów sztucznych i bieli tytanowej.

Postępując zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, spółka przeznacza bardzo duże nakłady finansowe na inwestycje proekologiczne. W ostatnich latach sumy te sięgały średnio 10 mln zł rocznie. Zgodnie z filozofią zakładów dążenie do minimalizacji oddziaływania na środowisko przejawia się w każdej z planowanych inwestycji i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz wkład firmy w działania popularyzatorskie związane z ekologią, potwierdzają m.in.: certyfikat realizatora programu RC (‚Odpowiedzialność i Troska’), certyfikat World Enviroment Center przyznany za unikatową na skalę światową technologię rekultywacji składowisk, tytuł ‚Firma Przyjazna Środowisku’ oraz tytuł ‚Mecenasa Polskiej Ekologii’.

Źródło: http://zak.grupaazoty.com/indexd694.html?p=spolka&s=spolka&lang=pl