Od 30 marca do 10 kwietnia odbędzie się IX edycja programu GRUNT TO WIEDZA. W ramach programu Grupa Azoty bezpłatnie przeprowadzi badania gleby. Program skierowany do gospodarstw powyżej 20 ha. Aby wziąć udział w programie należy zarejestrować się i wypełnić formularz. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

f

Wszystkie informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie : https://nawozy.eu/grunt-to-wiedza/edycja-ix#o-programie

d

Zachęcamy do udziału!

d